Grundlæggende regler i Danmark

For at yde den bedst mulige service, vil der på denne side være yderligere informationer samt regler om nogle af de opgaver vi arbejder med. Oplysningerne er indsamlet fra forskellige af skats pjecer, som der vil blive linket til sidst i klummerne.

Nederst ses desuden en liste over skattecentre i Danmark og deres åbningstider.

Motorkøretøjer der skal registreres i Danmark

Følgende køretøjer skal registreres i Danmark:

 • Biler, motorcykler, lastbiler og varevogne
 • Registrering skal ske hvis brugeren er bosiddende i Danmark, hvilket vil sige at brugeren enten arbejder i Danmark og overnatter her eller har opholdt sig enten 1 år eller 185 dage inden for 12 måneder
 • HUSK: Køretøjet skal registreres inden 2 uger fra ankomstdatoen

Følgende undtagelser gælder for registrering af køretøjer i Danmark selvom du er bosiddende i landet: 

 • Hvis du arbejder for en virksomhed, der er registreret i et andet EU-land
 • Hvis køretøjet skal demonstreres for danske købere, forhandlere eller journalister
 • Hvis køretøjet skal igennem Danmark for at komme til fx Sverige eller Tyskland
 • Hvis du bevarer din bopæl i udlandet grundet tilhørsforhold hertil
 • Hvis dit egentlige køretøj er gået i stykker uden for Danmark

OBS! De fire første punkter kræver en tilladelse fra skat.

Denne pjece kan desværre ikke fås som pdf-fil, men kan afhentes på dit nærmeste skattecenter.

Det er dyrt at snyde i skat!

"Gratis glæder: En indehaver af en forretningskæde fik lavet nyt køkken i sit hjem. Men han valgte at få tømrermesteren, der lavede arbejdet, til at skrive en regning på ombygning i forretningerne i stedet for. Da SKAT fandt ud af det, fik indehaveren selv en regning. Den lød på 165.000 kr. i skat og moms og en bøde på 130.000 kr. Tømrermesteren fik en bøde på 30.000 kr."

Her er hvad skat skriver om straf ved skatesnyd:

"Groft uagtsomme overtrædelser
Hvis du burde vide bedre men alligevel overtræder skatte- og afgiftslovgivningen.
½ x det unddragne beløb op til 60.000 kr.
1 x det unddragne beløb ud over 60.000 kr."

"Forsætlige overtrædelser
Hvis du med vilje overtræder skatte- og afgiftslovgivningen.
1 x det unddragne beløb op til 60.000 kr.
2 x det unddragne beløb ud over 60.000 kr."

Skattesnyd kan give fængselsstraf, hvis der er unddraget for mere end 250.000kr. Skat skriver at straffen er op til 1 år og 6 måneder samt en bøde på 1 x det beløb, der er snydt for i moms og skat. Ved særlige grove tilfælde forhøjes straffen til op i mod 8 år.

Du kan se hele pjecen som pdf-fil ved at klikke her eller hent den i dit nærmeste skattecenter. Spørg efter pjece nr. 109.

Om skat - For dig der bor i udlandet og arbejder i Danmark

Det er altid en god idé at sætte sig ind i skatreglerne! Derfor har her chancen for at læse brochuren der beskæftiger sig med skat, hvis du bor i udlandet men arbejder i Danmark.

Du kan se hele brochuren i PDF-format, dog på engelsk, ved at klikke her eller hente den danske udgave hos dit nærmeste skattekontor.
Spørg efter pjece nr. 84.

Når du tager et køretøj på udenlandske nummerplader med til Danmark

Husk følgende, når du tager et køretøj med udenlandske plader med ind i Danmark:

 • Køretøjet skal registreres inden 14 dage efter din ankomst til Danmark
 • Du skal betale registreringsafgift
 • Du skal betale årlige afgifter som vægtafgift eller grøn ejerafgift, når bilen er registreret i Danmark
 • Du SKAL have en dansk bilforsikring FØR du kan indregistrere din bil
 • Du SKAL have været til syn med din bil FØR du kan indregistere den

Du kan se hele pjecen som pdf-fil ved at klikke her eller hent den i dit nærmeste skattecenter. Spørg efter pjece nr. 100.

Biler beslaglagt på grund af ulovlig kørsel i udenlandske biler

Pressemeddelelse fra SKAT:

"Mange biler beslaglagt ved landegrænsen på grund af ulovlig kørsel i udenlandske biler"

SKAT Syddanmark gennemførte søndag aften den 25. oktober 2009 sammen med politiet i Syd- og
Sønderjylland en kontrol ved Frøslev grænseovergang, hvor der blev beslaglagt mange biler.

Beslaglæggelsen skyldes udlændinge, der kørte i udenlandske registrerede biler. Reelt har de taget ophold i Danmark, men har undladt at omregistrere bilen. For de flestes vedkommende var det ikke manglende kendskab til reglerne, men udelukkende ud fra en økonomisk betragtning. Flere gav udtryk for at det var for dyrt at lade bilen omregistrere til danske nummerplader. I alt 21 personer måtte i går aftes sande, at prisen for at overtræde reglerne var at tilbringe søndag aften ved den dansk-tyske landegrænse i silende regn, med udsigt til at fortsætte turen til fods.

Kontrollen har resulteret i følgende sager:

l 1 bilist blev stoppet for spirituskørsel
l 7 beslaglagte biler, bilerne skulle have været registret med danske nummerplader
l 16 udenlandsk registrerede biler skal kontrolleres efterfølgende
l 8 fik udleveret en pjece omkring reglerne for benyttelse af en udenlandsk registreret bil
l 2 sager med udlejning af udenlandsk arbejdskraft, som skal undersøges nærmere
l 2 mandskabsvogne, som blev brugt til privat kørsel
l 1 bil på gule plader, hvor ejeren havde været på ferie i udlandet
l 2 undersøges nærmere for sort arbejde i Danmark
l 2 litauere i en varevogn med tomme dieseldunke kunne ikke redegøre for deres besøg i Danmark.

De valgte derfor at vende bilen og køre retur til Tyskland. Resultaterne af aktionen har medført, at SKAT Syddanmark vil fortsætte med at afholde større kontrolaktioner ved landegrænsen, hvor man samtidig med gennemførelsen af toldkontrol vil fokusere på anvendelsen af biler, der er registreret i udlandet, udenlandsk arbejdskraft og gæld til det offentlige.

Herunder ses en liste med danske skattecentre og åbningstider


skattecentre danmark åbningstider revision vtb